Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Terytorialsi i Węgrzy pomogą w rewitalizacji cmentarza wojennego w Tuchowie

W czwartek 9 maja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik gościł przedstawicieli Ministerstwa Obrony Węgier oraz Dowódcę 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Goncerza. Rozmawiano o polsko-węgierskiej współpracy w opiece nad małopolskimi cmentarzami wojennymi.

Około trzech miesięcy trwały przygotowania do spotkania dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztofa Goncerza z dowódcą Węgierskiego Instytutu i Muzeum Historii Wojen płk dr Vilmosem Kovácsem. Obecni byli także Adrienne Körmendy – konsul generalna Węgier w Krakowie, Joanna Florkiewicz-Kamierniarczyk – dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Péter Kertész – asystent attaché handlowego.

Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była dotychczasowym relacjom polsko – węgierskim i zakończyła się podpisaniem porozumienia pomiędzy wojewodą, a przedstawicielem strony węgierskiej, na mocy którego wspólnymi siłami wyremontowane zostaną trzy małopolskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. W drugiej części delegacje wojskowe ustaliły zakres współpracy na najbliższe miesiące, w ramach której małopolscy terytorialsi będą uczestniczyć w corocznych obchodach operacji limanowsko – łapanowskiej oraz pomogą w rewitalizacji grobów w Tuchowie pod Tarnowem.

Prace przy cmentarzach wojennych są kontynuacją zeszłorocznych prac pielęgnacyjnych przedstawicieli Instytutu i Muzeum Historii Wojen w Budapeszcie wraz z Dowództwem Uzupełnień, Przygotowań i Wyszkoleń Wojska Węgierskiego na cmentarzu nr 164 w Tuchowie z okresu I wojny światowej.

Dziękujemy za tę cenną inicjatywę.

Skip to content