Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Trwają prace przy tuchowskim „Sokole”

Trwają intensywne prace budowlane przy budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia. Modernizacja budynku „Sokoła” obejmuje prace remontowo – budowlane (m.in. kanalizację deszczowa i drenaż opaskowy, izolacja pionowa ścian z podbiciem fundamentów, schody do muzeum miejskiego, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, adaptacja pomieszczeń piwnicznych, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne), remont elewacji, roboty drogowe – remont otoczenia wokół obiektu.

Termin zakończenia prac zgodnie z umowa upływa 31 października 2018 r.

Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne; działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Skip to content