Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchów – Mistrzowska Gmina

Gmina Tuchów, decyzją Kapituły Konkursu, została laureatem ogólnopolskiego konkursu i otrzymała tytuł Mistrzowskiej Gminy 2009/2010. Certyfikat przyznawany jest najlepszym, najskuteczniej działającym gminom samorządu terytorialnego w Polsce.

Głównym celem Konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych, najbardziej aktywnych gmin samorządu terytorialnego w Polsce. Ponadto, zgodnie ze swymi założeniami, Konkurs ma także prowadzić do aktywizacji gmin w ramach powierzonych im z mocy prawa zadań i obowiązków, inspirowania pozytywnych zmian w jakości pracy urzędów gminy oraz promocji idei samorządowej.

Skip to content