Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd Statystyczny ankietuje sadowników

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza badania ankietowe z zakresu rolnictwa. W tym roku ankieterzy odwiedzą badź zadzwonią do sadowników w okresie od 24 września do 8 października.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prosi o przekazywanie wyczerpujących odpowiedzi, które pozwolą na uzyskanie rzetelnych informacji na temat potencjału polskich sadów. Jednocześnie zapewnia, że wszystkie dane indywidualne uzyskane podczas badania objęte będą ścisłą tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane tylko do zbiorczych opracowań statystycznych.

Skip to content