Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

V Międzypokoleniowy Piknik Czerwcowy – Poprawiny

W sobotnie popołudnie 11 czerwca br. przy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie odbył się wielki V Międzypokoleniowy Piknik Czerwcowy zorganizowany przez Prowincję Tarnowską Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, DPJ w Tuchowie i Fundację Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, a współfinansowany przez PFRON w Tarnowie i GKRPA w Tuchowie.


Kliknij, aby obejrzeć fotorelację. (fot. Krzysztof Jasiński)

W ubiegłym roku piknik zatytułowany był „Nasze wesele”, a konsekwentnie w tym roku nosił tytuł „Poprawiny”. Młodą parą na obu imprezach byli wolontariusze Sylwia i Wiktor z Gimnazjum w Pleśnej.

Dla uczestników pikniku, którzy chcieli finansowo wesprzeć Fundację, w której działa także „para młoda” na placu urządzonym przez s. Hannę CSSJ przygotowano stoiska z różnorodnymi przedmiotami wykonanymi przez pracowników i mieszkańców DPJ w Tuchowie m. in. metodą decoupage i povertexu; cieszącą się ogromnym powodzeniem „wędką szczęścia”, stoisko z okolicznościowymi kartkami oraz krówkami w opakowaniach z logo Fundacji. Dla tych, którzy dobrą zabawę utożsamiają z wyższym poziomem adrenaliny i aktywnością hormonu szczęścia zorganizowano zabawę z pączkiem i aukcję 9 różnorodnych przedmiotów.

Z racji małego jubileuszu, jakim był V Międzypokoleniowy Piknik Czerwcowy wolontariusze i ich opiekunowie podziękowali Marii Bilskiej CSSJ (s. Miriam) – dyrektor DPJ w Tuchowie, która jest inicjatorem i głównym organizatorem pikników oraz założycielem działającej przy DPJ Fundacji. Do słów podziękowania dołączono koszulkę z nadrukiem „V na 5” co oznacza „pięć pikników na 5-tkę”.

Zarząd fundacji przyznał i wręczył 11 dyplomów uznania ludziom dobrej woli za kilkuletnie bezinteresowne zaangażowanie w działalność fundacji.

Gromkimi brawami nagrodzone zostały występy artystyczne dzieci z przedszkola prowadzonego przez siostry józefitki, scholi oraz taniec nowoczesny. Salwy śmiechu towarzyszyły skeczom, w których wystąpił chłop pańszczyźniany i 8-osobowa „grupa teatralna” powołana przez prowadzących spontanicznie z rozbawionej widowni!

Tekst: Zdzisława Krzemińska
Fotorelacja: Krzysztof Jasiński

Skip to content