Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.

23 lutego 2016 r. odbył się w Krakowie V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza. Patronat honorowy objął Małopolski Kurator Oświaty.

Zespół Szkół w Tuchowie reprezentowało 4 uczniów: Kacper Lisiak, Emilia Gryboś, Gabriela Wojtanowska i Natalia Chwistek.

Oto laureaci konkursu:
– Emilia Gryboś z klasy VI b zajęła III miejsce w województwie małopolskim.
– Wyróżnienia zdobyli: Kacper Lisiak kl. VI a i Gabriela Wojtanowska z kl. VI b.

Tuchowska szkoła zajęła I miejsce w klasyfikacji szkół.

Celem konkursu było uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i propagowanie języka polskiego jako naszego dziedzictwa kulturowego. Jak również upowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat gramatyki języka ojczystego, promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i ich rozwijanie, ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji.
W tym roku uczniowie wykazali się wiedzą i umiejętnościami na temat części mowy oraz podstawowych kategorii fleksyjnych, części zdania, budowy słowotwórczej wyrazów, poprawnych form wyrazów w zdaniach. Rozpoznawali „zwierzęce” i „kolorowe” związki frazeologiczne. Uzupełniali teksty wyrazami w odpowiedniej formie i znaczeniu.

Moi uczniowie są pracowici jak mrówki. Rozwiązując zadania, czuli się jak ryba w wodzie. Nie pokazali białej flagi. A ja byłam w siódmym niebie po ogłoszeniu wyników… Wyjazd do Krakowa nie okazał się zmarnowanym czasem. I jak tu nie lubić frazeologizmów?!

Tegoroczne hasło święta języka brzmiało:,,Wysokiej jakości edukacja, język(i) nauczania a efekty edukacyjne”. Podkreśla ono znaczenie języka ojczystego dla jakości edukacji i różnorodności językowej oraz realizacji nowej Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. „Stąd musimy dbać o nauczanie języka i w języku, tym najbliższym każdemu człowiekowi po to, żeby dać mu możliwość zdobycia na tyle wysokiej edukacji, wiedzy i umiejętności, aby w pełni uczestniczyć w rozwoju społecznym”- mówi sekretarz generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO prof. Sławomir Ratajski.

Renata Gąsior

Skip to content