Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kopernik zaprasza gimnazjalistów!

Drogi gimnazjalisto, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie w roku szkolnym 2016/2017 proponuje ci różnorodne profile kształcenia.

PROFILE KSZTAŁCENIA:
1. KLASA HUMANISTYCZNO-FILOLOGICZNA (przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski). Klasa będzie przygotowywała do studiów humanistyczno-językowych, prawniczych, pedagogicznych, psychologicznych, dziennikarskich, artystycznych. Organizowane będą warsztaty dziennikarskie, wyjazdy do teatru, kina, spotkania z ludźmi kultury. Po ukończeniu tej klasy uczeń opanuje umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich, historycznych i ikonograficznych. Zdobędzie wysokie kompetencje językowe i poszerzoną wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, będzie mógł brać udział w licznych projektach i konkursach językowych. Może uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, zajęciach teatralnych i zdobywać wiedzę o filmie.
2. KLASA MEDYCZNA (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski). Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł studiować medycynę, stomatologię, farmację, wychowanie fizyczne, fizjoterapię, pielęgniarstwo, analitykę medyczną, biotechnologię, rolnictwo, leśnictwo i kierunki pokrewne. W tej klasie uczniowie będą poszerzać wiedzę na dodatkowych zajęciach z zakresu biologii, chemii i ekologii a także brać udział w projektach i konkursach. Organizowane będą wykłady ze specjalistami z dziedzin biologiczno-chemicznych i medycznych, wyjazdy do instytutów naukowych. W ramach zajęć medycznych uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Język wiodący może być nauczany z elementami języka branżowego przyrodniczo-medycznego.
3. KLASA POLITECHNICZNA (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski). Program nauczania w tej klasie pozwoli podjąć studia na kierunkach ścisłych uczelni politechnicznych i AGH. Uczniowie tej klasy biorą udział w konkursach i olimpiadach z przedmiotów ścisłych. Organizowane są wyjazdy na wykłady w uczelniach wyższych. Uczniowie biorą udział w pracach koła astronomicznego, które prowadzi obserwacje nieba w szkolnym obserwatorium. Istnieje możliwość nauczania języka angielskiego technicznego.
4. KLASA INFORMATYCZNA (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka). Główny nacisk w klasie będzie położony na nauczanie przedmiotów ścisłych i umożliwi w przyszłości studiowanie informatyki, mechatroniki, robotyki, grafiki komputerowej itp. Uczniowie tej klasy posiądą umiejętność efektywnego korzystania z technik informacyjnych, nauczą się pisać poprawnie działające programy, wykorzystywać komputer do rozwiązywania problemów z innych dziedzin, także w szkolnych projektach.Istnieje możliwość nauczania wiodącego języka obcego z elementami języka branżowego informatyczno- technicznego.
5. KLASA EKONOMICZNA (przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, j. angielski). Będzie przygotowywała głównie do studiów ekonomicznych, ale także geograficznych, turystycznych i językowych. Uczniowie tej klasy będą poznawać funkcjonowanie człowieka w gospodarce rynkowej, zapoznają się z zasadami marketingu i zarządzania, podstawami rachunkowości. Będą uczyć się jak kierować własną karierą zawodową. Uczeń będzie mógł się uczyć także języka biznesowego.
6. KLASA TURYSTYCZNO-SPORTOWA (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski). Będzie przygotowywała do podjęcia studiów na akademiach wychowania fizycznego, geograficzno-przyrodniczych, turystycznych. Będą organizowane obozy kondycyjno-sportowe, wyjazdy na basen, narty, zawody sportowe, rajdy i wycieczki. Oprócz tego w klasie realizowany będzie przedmiot zajęcia sportowe. Po ukończeniu tej klasy można studiować wychowanie fizyczne, fizjoterapię, psychologię, turystykę lub podjąć inne studia przyrodnicze. Oprócz wiedzy programowej uczniowie będą rozwijać w niej swoje sportowe i turystyczne pasje.
7. KLASA GEOGRAFICZNO-EUROPEJSKA (przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski). Po jej ukończeniu będziesz mógł podjąć studia na kierunkach: geografia, turystyka, administracja, prawo, europeistyka, socjologia, politologia, ekonomia, administracja. filologie obce. W klasie tej uczeń poszerzy swe kompetencje w zakresie nauk geograficznych, społecznych i prawnych. Będzie pogłębiał wiedzę o UE, doskonalił znajomość języków obcych, brał udział w licznych wycieczkach i wymianie międzynarodowej.

Czytaj więcej na www.lo-tuchow.pl oraz na www.facebook.com/lo.tuchow/.

Skip to content