Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

W sile wieku – Fundacja Zdrowym Być dla seniorów

Życie mieszkańców Małopolski wydłużyło się od 2000 roku statystycznie o ponad trzy lata. Problematyka zdrowia seniorów jest wyzwaniem, związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia w kontekście starzenia się mają na celu działania edukacyjne, których realizację rozpoczyna fundacja Zdrowym Być. W cyklu bezpłatnych wykładów i warsztatów weźmie udział pięćdziesiąt osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Projekt realizowany przez fundację działającą przy Centrum Zdrowia Tuchów ma ułatwić zrozumienie procesów starzenia i zapoznanie się z problematyką schorzeń, występujących w wieku podeszłym. Szczególny nacisk zostanie położony na profilaktykę. Oferta skierowana do seniorów, którzy chcą poprawić komfort codziennego życia, potrzebują wsparcia w walce z chorobą lub dostrzegają u siebie problemy zwyrodnieniowe stawów, symptomy cukrzycy, problemy natury psychicznej lub dyskomfort związany z odczuwaniem bólu. Do udziału w zajęciach można się zapisywać telefonując pod numer: 14 6870400. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia dla mieszkańców południowej części powiatu tarnowskiego będą się odbywały w tuchowskim Domu Kultury. Osoby z północnej części, a także z Powiśla będą brać udział w podobnym cyklu szkoleń w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego przewidziano bezpłatny dowóz autokarem. W okresie od czerwca do listopada zarówno w Tuchowie, jak i w Wierzchosławicach zaplanowano po 24 godziny piątkowych wykładów i 72 godziny sobotnich warsztatów. Do działań zaangażowani zostaną współpracownicy Centrum Zdrowia Tuchów lekarze POZ oraz specjaliści: ortopeda, psychiatra, anestezjolog, diabetolog, dietetyk, fizjoterapeuta oraz terapeuta zajęciowy, a także psycholog. Duży nacisk zostanie położony na przystępność prezentowanych danych. Wykłady będą zaczątkiem wymiany doświadczeń, kontynuowanej podczas warsztatów. Ważnym elementem spotkań będzie profilaktyka. Uczestnicy mają wyrobić w sobie nawyk reagowania na wczesne symptomy chorób. Dzięki indywidualnym konsultacjom ze specjalistami możliwe będzie uczulenie uczestników na treści istotne z punktu widzenia ich konkretnej sytuacji.

Prócz korzyści zdrowotnych osób uczestniczących w projekcie rezultatem działań będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, które posłużą do przygotowania programu edukacyjnego, promującego zdrowy styl życia. Projekt „W sile wieku – kompleksowa profilaktyka seniorów”, w przygotowaniu którego pomagała Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, ma charakter pilotażowy i innowacyjny, ponieważ w miejscach jego realizacji nie odbywają się działania tego typu. W konkursie na działania w obszarze edukacji prozdrowotnej uzyskał on wsparcie Zarządu Województwa Małopolskiego, który przeznaczył na ten cel ponad 27 tys. zł.

Skip to content