Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybrano wykonawcę altany i siłowni w Piotrkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowicach otrzymała dotację na budowę drewnianej altany i siłowni plenerowej. Obecnie zakończyła się procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Inwestycję w Piotrkowicach realizować będzie firma TARTAK TIMBER LTD Paweł Jakub Ducinowski z Borzęcina.

Zagospodarowanie terenu działek nr 436/3 i 436/4 w Piotrkowicach poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej
Dotacja: 58 060 zł
Wartość całkowita zadania: 62 288,83 zł


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu działek nr 436/3 i 436/4 w Piotrkowicach poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej” w celu udostępnienia ich mieszkańcom i turystom współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content