Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wymiana kotłów: ważna informacja

Informujemy, że zgodnie z przyjętym regulaminem Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe i gazowe, sfinansowane dotacją mogą być tylko wydatki, które zostały faktycznie poniesione w okresie od dnia podpisania umowy o dotację do dnia złożenia wniosku o wypłatę dotacji.

Przez poniesienie wydatku rozumie się zakup, potwierdzony datą wystawienia faktur VAT lub rachunków oraz zapłacenie zobowiązań wynikających z tych faktur VAT lub rachunków.

Skip to content