Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wymiana lub likwidacja starych kotłów i pieców

Informujemy, że Urząd Miejski w Tuchowie prowadzi starania zmierzające do pozyskania dofinansowania w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Tuchów poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców na paliwa stałe (np. miał, węgiel, koks,) wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Przygotowywana jest dokumentacja o dofinansowanie z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020. W najbliższych tygodniach będzie prowadzona akcja ankietyzacji mieszkańców pod kątem deklaracji chęci wymiany starych kotłów i pieców na paliwa stałe.

W przypadku wymiany kotłów:
– dofinansowanie nie będzie udzielane do montażu kotła w nowo oddawanych do użytku budynkach czy też w budynkach będących w budowie;
– nie ma możliwości dofinansowania zadań, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy;
– wnioskodawca zobowiązany będzie poddać budynek ocenie energetycznej (audyt energetyczny);
– dofinansowane będą tylko te projekty, które skutkować będą redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji (ocena efektywności energetycznej wynikać będzie z audytów energetycznych przeprowadzonych w każdym z gospodarstw domowych);
– w przypadku zakwalifikowania się do dofinansowania wnioskodawca będzie zobowiązany do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Więcej informacji wkrótce.

Skip to content