Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wymiana pieców: audytorzy rozpoczynają pracę

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach procedury przetargowej na wykonanie ocen energetycznych dla gminy Tuchów wybrał firmę NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Osobami upoważnionymi do sporządzenia ocen energetycznych budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 (program dofinansowania do wymiany nieekologicznych kotłów węglowych) są poniżej wskazani pracownicy firmy NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:
– Anna Samełko
– Bogdan Skuratowicz
– Leszek Suliński
– Kazimierz Sztukowski
– Dawid Karasek
– Magdalena Zięba
– Karolina Rainholc

Koordynatorzy terenowi będą umawiali się z mieszkańcami przed planowanym terminem wizyty. Prosimy o udostępnienie budynku w szczególności kotłowni, dokumentacji technicznej.
Kontakt z firmą wykonującą audyt – Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z .o.o. e-mail: biuro@niezalezni.org.pl.

Telefon do weryfikacji osób w terenie 12 345 49 72

Poniżej lista osób, które będą przeprowadzać inwentaryzację budynków w ramach programu wymiany pieców:
(dwa ostatnie oznaczenia to numer audytora i fragment numeru dowodu osobistego – w celu wylegitymowania)
1 Bilski Albert 007 C050
2 Bracha Tomasz 006 A212
3 Broś Elżbieta 030 A297
4 Bryl Agnieszka 077 A094
5 Buk Paulina 015 A962
6 Gad Mateusz 040
7 Imioło Aleksandra 012 A261
8 Janiec Dominik 001 A106
9 Janta Tomasz 019 A073
10 Kawa Artur 013 A125
11 Kurczyk Iwona 016
12 Kustra Jakub 023 C179
13 Mentel Adrian 003 A558
14 Mikulec Mateusz 022 A191
15 Muskus Patryk C919
16 Osowiecka Katarzyna 002
17 Przytuła Krzysztof C849
18 Rapacz Kamil 014 A316
19 Rowiński Łukasz 005 C069
20 Sypek Magda 030 A865
21 Szyba Tomasz 010 A366
22 Śnios Justyna 043 A432
23 Węgrzyn Karolina 009
24 Chęć Jakub 027
25 Bednarek Mateusz 044 A089
26 Bargieł Grzegorz 017 A111
27 KOSAKOWSKA JOANNA 045 A237
28 KORTAS EMILIA 046 A703
29 DZIEDZIC Mateusz 047 A681
30 ŁĄCKI Grzegorz 048 A177
31 KOZEK MATEUSZ 049 C789
32 MAGRYŚ Karol 050 A519
33 OZGA MICHAŁ 051 A471
34 OBUCH JAGODA 052 A014
35 OWSIANKA ANNA 053 A135
36 SIUZDAK NATALIA 054 A551
37 PLUTA JUSTYNA 055 C705
38 CHMURA KAROLINA 056 A237
39 DULIAN DARIUSZ 057 A541
40 STRYCHARZ PAWEŁ 058 A905
41 SZELĄG PAWEŁ 059 C150
42 SOSNOWSKI PAWEŁ 060 C840
43 SIEDLARZ JOACHIM 061 A342
44 WRÓBLEWSKI KAROL 062 A333
45 ŁYSEK TOMASZ 063 A698
46 SPIRAŁA JUSTYNA 064 A898
47 ZAPAŁA SZYMON 065 A552
48 MUCHA JAKUB 066 C749
49 PŁONKA KAMIL 067 A426
50 BROMBOSZCZ ANNA 068 A492
51 KOSTECKA ANGELIKA 069 A361
52 RACHWAŁ MICHAŁ 070 A625
53 MIŚKOWICZ WIKTOR 071 A728
54 KWAK KAROL 072 A930
55 JANISZKIEWICZ MACIEJ 073 A908
56 BROTOŃ AGNIESZKA 074 A314
57 DALIDA ANNA 075 A326
58 DRABIK MAREK 076 A687

Więcej informacji: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/realizacja-projektu-44

Każdy z audytorów, będzie posiadał:
– legitymację wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
– imienne oświadczenie wystawione przez Urząd Miejski w Tuchowie.

Wykonanie audytu dla mieszkańców jest BEZPŁATNE!

Ponadto mają Państwo prawo każdorazowo wylegitymować audytora.

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać:
a) wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,
b) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),
c) zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W),
d) obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

Podczas wizji lokalnej należy udostępnić audytorowi dokumentację projektową budynku.

O terminie audytów zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie na podstawie danych kontaktowych wskazanych w ankiecie.

Praca audytorów zaplanowana jest na okres około 1 miesiąca.

Skip to content