Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XX Małopolski Konkurs Pianistyczny

Z radością zapraszam na XX Małopolski Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego, odbywający się od 1998 r. w Tuchowie, który po raz pierwszy będzie miał zasięg ogólnopolski. Przypadająca w 2017 r. jubileuszowa edycja skłoniła organizatorów do starań o wpisanie go do kalendarza imprez CEA, co jak ufamy stanie się faktem i rozszerzenia go na teren całego kraju.

W związku z powstaniem przed trzema laty w naszym mieście Szkoły Muzycznej I st. wszelkie sprawy organizacyjne przejęła na siebie ta artystyczna placówka. Pozostaję w nadziei, że szanowni państwo: dyrektorzy szkół muzycznych I st. i społecznych ognisk muzycznych zainteresują się naszą konkursową propozycją.

W nadchodzącej edycji zmieniony został dotychczasowy regulamin i wymagania programowe. Pozostajemy przy dwóch kategoriach: dla szkół muzycznych I st. i dla społecznych ognisk muzycznych, które stały u początków tego konkursu. W kategorii „szkoły muzyczne” pozytywnie odpowiedziano na propozycje zgłaszane przez nauczycieli podczas poprzednich edycji i stworzono trzy grupy wiekowe, o czym dokładnie informuje regulamin.
Istotna zmiana dotyczy także terminu konkursu – w nadchodzącym roku szkolnym będzie to 26-27 stycznia (czas trwania konkursu uzależniony jest od liczby uczestników). Wszystkie ważne informacje zawarte są w regulaminie.

Jury konkursu powołuje CEA w Warszawie, ale swoją obecność na konkursie potwierdził już prof. Andrzej Jasiński z Akademii Muzycznej w Katowicach, który od pięciu lat jest honorowym przewodniczącym tego gremium. Koncert laureatów odbędzie się w dworku mistrza I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – jedynej w Europie pamiątce po tym niesamowitym człowieku; wielkim Polaku, patriocie, kompozytorze i muzyku.

Serdecznie zapraszam do udziału w naszym konkursie. Zgłoszenia proszę przysyłać tylko na adres: Szkoła Muzyczna I st. w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 2, 33-170 Tuchów lub mailem sm@tuchow.pl na karcie zgłoszenia.

Na rozpoczynający się wkrótce rok szkolny życzę jak najwięcej muzycznych radości i jak najmniej codziennych trosk po to, by w spokoju móc rozwijać artystycznie podarowanych nam uczniów – niejednokrotnie z owymi Janko-muzykantowymi talentami.

z serdecznym zaproszeniem i muzycznym pozdrowieniem
w imieniu organizatorów – Jan M. Gładysz

Do pobrania:
karta zgłoszeniowa
regulamin SOM
regulamin SM

Skip to content