Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do RPO WM 2014-2020

Burmistrz Tuchowa zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji zadania pn. „Opracowanie trzech analiz finansowych i ekonomicznych do konkursów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, dotyczącej dofinansowania zadań pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Tuchów” – (RPO WM 4.5.2), „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe” – (RPO WM 4.4.2), „Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe” – (RPO WM 4.4.3)”.

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki – Pobierz komplet załączników

Skip to content