Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

W poniedziałek 30 listopada 2020 r. podpisano umowy z wykonawcami zadań w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” tj. z Sanito Sp z o.o. , Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. oraz Ekologika Sp z o.o. na łączną kwotę: 90 320 755,44 PLN.

Wartość wkładu własnego mieszkańca nie przekroczy 50% kwoty brutto danej instalacji.

Projekt pn: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” – jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Ekopartnerzy to aż 31 małopolskich gmin tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka – Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno.

W gminie Tuchów powstanie:
Instalacje Solarne – 21 szt.
Instalacje fotowoltaiczne – 70 szt.

Termin zakończenia montażu instalacji – 30 listopada 2021 r.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.

Celem projektu jest dostawa i montaż w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 5 929 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 3 012 instalacji fotowoltaicznych, które wyprodukują 14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 2.782 kolektorów słonecznych i 39 pomp ciepła, które wyprodukują; 8 765,60 MWht/rok energii cieplnej.


Projekt ,,Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Skip to content