Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Lepiej stojąc umierać, niż klęcząc na kolanach żyć.”

1 marca cała Polska zatrzymała się na chwilę, by w tym dniu uczcić pamięć tych żołnierzy powojennego, antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy nie godząc się na sowietyzację Polski po roku 1945, a tym na kolejne zniewolenie Ojczyzny, za którą walczyli z dwoma okupantami przez 6 lat trwania II wojny światowej, nie złożyli broni i w szeregach wielu konspiracyjnych organizacji bronili najwyższych wartości: Boga, honoru i Ojczyzny. Wielu z nich, nieludzko męczonych i torturowanych w ubeckich więzieniach, oddało swoje życie za  wolność Polski, licząc, że ich ofiara nie pójdzie na marne.

To także ważny dzień dla całej społeczności szkolnej tuchowskiego CKZIU. Placówka ta nosi dumne i zobowiązujące imię Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem, wśród których nie brakowało Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych. Jednym z nich był m.in. generał August Emil Fieldorf „Nil”, który jako 19-letni żołnierz I Brygady Legionów Polskich bił się o Polskę w 1914 roku z zaborcą rosyjskim pod Łowczówkiem.

W tym roku uroczystość ta została połączona z nadaniem dwóm lokalnym Żołnierzom Niezłomnym przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza medalu ”W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Pierwszym z nich jest Franciszek Solarz „Puszczyk”, członek konspiracyjnej organizacji o nazwie „Międzymorze”, zamordowany w roku 1954 za ”antypolską” działalność. Drugi z odznaczonych to żyjący do dziś Stefan Rojkowicz ”Gryf”, skazany w roku 1953 za udział w konspiracji na 10 lat więzienia.

Tegoroczny program artystyczny, zaprezentowany przed społecznością szkolną, jak i lokalną przez młodzież CKZIU, jak i jej absolwentów, nosił wymowny tytuł: „Lepiej stojąc umierać, niż klęcząc na kolanach żyć”. Przedstawiono w niej sylwetki najbardziej znanych Wyklętych: Danuty Siedzikówny ”Inki”, Ojca Jezuity Władysława Gurgacza ”Sema”, Łukasza Cieplińskiego ”Pługa”, Emila Augusta Fieldorfa ”Nila” oraz Witolda Pileckiego ”Witolda”. Programowi, wystawionemu w tuchowskim Domu Kultury, towarzyszyły piosenki, wiersze i prezentacja multimedialna.