Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Melaniusze przyznane!

Rada Miejska w Tuchowie uchwałą nr XLVIII/391/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku ustanowiła wyróżnienie w formie statuetki pod nazwą „Melaniusz”, którym są honorowane osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju miasta i gminy Tuchów poprzez swoją działalność; gospodarczą, społeczną, samorządową, oświatową i wychowawczą, charytatywną, sportową, kulturalną i promocyjną.

O. Marcin Melaniusz, urodzony około 1595 r. w Tuchowie, był synem Jana Małego i Zofii z Latochów, mieszczan tuchowskich. W 1616 r. otrzymał na Akademii Krakowskiej tytuł bakałarza filozofii i nauk wyzwolonych. Chcąc przyczynić się do podniesienia poziomu intelektualnego miasteczka, z którego pochodził, ufundował stypendium dla dwóch studentów z Tuchowa, pobierających nauki w jego macierzystej uczelni. Jako proboszcz Tuchowa „w poszczególniejszy sposób ukochał chlubę Tuchowa – cudowny obraz Matki Najświętszej i skrzętnie zapisywał cuda i łaski, jakie wierni otrzymali przy tymże obrazie Maryi”. Praca jego zawiera opis 226 cudów i łask. W roku 1648 wydał w Krakowie książkę pod tytułem „Wonność wdzięczna róży niebieskiej Panny Przenajświętszej w kościele tuchowskim”.

Po raz pierwszy „Melaniusza” przyznano w 2006 r.


Kliknij, aby obejrzeć fotorelację.

28 stycznia 2016 r. kapituła przyznała Melaniusza następującym osobom i instytucjom:

… za rozsławianie Tuchowa przez wybitne osiągnięcia sportowe w judo

Pani Anna Kras – tuchowianka, tu ukończyła szkołę podstawową i liceum, po czym podjęła studia na Politechnice Opolskiej na kierunku fizjoterapia. Swoją sportową przygodę rozpoczęła w klasie drugiej szkoły podstawowej. Trenowała najpierw pod kierunkiem Waldemara Siwka, później Krzysztofa Guta, następnie – Marka Srebro. Judo stało się jej wielką pasją, której oddała się bezgranicznie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Oto one: 1996 r. – Bielsko Biała – złoty medal Mistrzostw Polski Kadetek; 1998 r. – Wrocław – złoty medal Mistrzostw Polski Młodziczek; 1999 r. – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – srebrny medal; 2001 r. – Jastrzębie-Zdrój – złoty medal Mistrzostw Polski Juniorek – tytuł najlepszej zawodniczki turnieju, prawo startu w kategorii seniorek; 2001 r. – Wrocław – drugie miejsce w Grand Prix Seniorek oraz pierwsze – w Ogólnopolskim Turnieju Juniorek; 2002 r. – brązowy medal w Mistrzostwach Polski; 2002 r. – debiut w Mistrzostwach Europy Juniorek, jako jedyna w kraju spełniająca warunki Polskiego Związku Judo w swojej kategorii wagowej po zdobyciu dwóch medali: brązowego w Briańsku (Rosja) i złotego w Stockerau (Austria); w Mistrzostwach Europy w Budapeszcie zajmuje 9 miejsce (na 24 startujące zawodniczki). Po podjęciu studiów jako zawodniczka AZS Wrocław zdobywa tytuł mistrzyni Polski młodzieży oraz brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorek. Rok 2005 przynosi jej złoty medal Mistrzostw Polski Młodzieży oraz piąte miejsce w Pucharze Świata Seniorek w Pradze. Po poważnej kontuzji kolana i dwóch operacjach zmuszona była zakończyć karierę sportową. Jest tuchowską rekordzistką w liczbie zdobytych medali Mistrzostw Polski – pięciu, kiedy trenowała w Tuchowie,
i pięciu – w kolejnych dwóch klubach.

… za wieloletnią różnorodną społeczną działalność na rzecz promocji Tuchowa

Pani Elżbieta Moździerz – tuchowianka, uznająca nasze miasto za małą ojczyznę, wobec której ma się obowiązki. W swojej społecznej działalności koncentruje się na takich przedsięwzięciach, które służyć mają wszystkim mieszkańcom oraz promocji Tuchowa. Od wielu lat uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta, nie tylko jako odbiorca, ale także twórca i inicjatorka, m.in. współorganizowała wystawy malarstwa, fotografii, haftu i kwiatów; była jedną z organizatorek balu charytatywnego na rzecz tuchowskiego szpitala; organizowała aukcje dzieł sztuki podczas kilku finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; zainicjowała udaną akcję „Kwiaty dla Tuchowa”, polegającą na obsadzeniu klombów miejskich kwiatami podarowanymi przez właścicieli ogrodów, nadzorowała jej wykonanie. Dostrzegła edukacyjny i promocyjny potencjał w sowie, która przez wiele lat zamieszkiwała dziuplę starego klonu przy kościele pw. św. Jakuba – w związku z tym zorganizowała plebiscyt na jej imię (stąd: „Tuchówka”); była inicjatorką i współautorką trzech części książki pt. „Wędrówki z Tuchówką”, a dwie pierwsze były powodem przyznania gminie tytułu „Edukacyjnej gminy Małopolski 2012”; raz w roku organizuje i prowadzi spotkanie pod nazwą „Impreza maSowa”, która, oprócz rozrywki i walorów edukacyjnych, ma na celu pokazanie niestandardowych umiejętności młodzieży z Tuchowa i gminy; zachęca dzieci przedszkolne i uczniów do malowania i rysowania, czego efektem są ilustracje dwóch części „Wędrówek z Tuchówką”, a także powstanie dwuczęściowego albumu rysunków wykonanych przez uczniów wszystkich szkół w gminie i podarowanie go pięciu ośrodkom zdrowia, aby umilał małym pacjentom czas oczekiwania na wizytę lekarską; zachęciła artystów związanych z Tuchowem do wykonania obrazów ilustrujących trzecią część „Wędrówek z Tuchówką”, dzięki czemu czytelnik może podziwiać talenty lokalnych twórców. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Towarzystwa Miłośników Tuchowa, bierze udział w realizacji przedsięwzięć stowarzyszenia i często je inicjuje. Przeprowadza i publikuje na łamach „Tuchowskich Wieści” i „Kuriera Tuchowskiego” wywiady z osobami z Tuchowa, które pracą i talentem zaznaczyły swoją obecność w życiu kulturalnym naszego miasta. Tworzy i publikuje wiersze, najczęściej nawiązujące do wydarzeń związanych z Tuchowem. Kierowała pracami jury konkursu literackiego «O statuetkę sowy Tuchówki» na bajkę dla dzieci, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Promocji Kultury „Liberum Arbitrium”; zorganizowała imprezę podsumowującą konkurs, wysoko ocenioną przez uczestników, a informacje o konkursie i relacje niektórych zaproszonych ukazały się w różnych czasopismach, rozgłośniach radiowych i w telewizji. Jej staraniem i dużym nakładem pracy ukazały się dwa tomy bajek, w tym jeden zawierający wyłącznie bajki związane z Tuchowem.

… za siedemdziesiąt lat trwającą kontynuację dzieła jego założyciela – prof. dr. Jana Sajdaka – wielokierunkowe kształcenie tuchowskiej inteligencji

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie powstało w 1945 roku za sprawą prof. dr. Jana Sajdaka, pochodzącego z Burzyna profesora i rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórcy tajnego nauczania w Tuchowie i okolicy w czasie okupacji niemieckiej. Do 1962 roku szkoła nie miała własnej siedziby, co utrudniało i tak niełatwą jej działalność. Obecny budynek był wielokrotnie modernizowany, pracownie wyposażane w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne; dysponuje nawet nowoczesnym obserwatorium astronomicznym. W ciągu 70 lat Liceum wykształciło liczną rzeszę młodych ludzi z Tuchowa i okolicy. Wielu z nich dostało się na wyższe uczelnie. Wśród nich są nauczyciele, księża, prawnicy, lekarze, oficerowie. Niektórzy uzyskali najwyższe tytuły naukowe, co jest w dużej mierze sukcesem kadry pedagogicznej tej szkoły. Jest nim również wysoka pozycja w rankingach szkół ponadgimnazjalnych – 32 pozycja w Małopolsce i 6 w regionie tarnowskim na podstawie wyników matury (2011 r.). Zdaje ją tu 97% uczniów, co świadczy o wysokim poziomie nauczania. Nauczyciele kładą nacisk na pracę z uczniami zdolnymi, stąd sukcesy szkoły w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach, turniejach. Oprócz działalności dydaktycznej w szkole organizowane są różnego rodzaju akcje mające na celu zintegrowanie uczniowskich zespołów, udział w życiu kulturalnym Tuchowa, wykształcenie potrzeby udziału w życiu społecznym środowiska, działalności charytatywnej. Jest ich tak wiele, że dokładne przedstawienie wymagałoby oddzielnego opracowania. Dla przykładu wymienić można organizowany co roku w szkole „Tydzień Kultury”, działalność zespołów teatralnych, przygotowujących spektakle o wysokiej randze artystycznej, czy też zespołów muzycznych; a z działalności charytatywnej – akcja zapewnienia godnego życia dziewczynce z domu dziecka w Kenii lub pomoc powodzianom. Tuchowskie Liceum jako jedna ze Szkół Stowarzyszonych w UNESCO zapoczątkowało współpracę z uczniami w Niemczech (Illingen) i Francji (Saint-Jean de Braye), uczniowie biorą udział w międzynarodowych wymianach zagranicznych. Współpraca szkół zaowocowała z biegiem czasu współpracą samorządów w ramach tzw. spotkań miast bliźniaczych. Tuchowskie Liceum w ciągu wieloletniej działalności wrosło w pejzaż naszego miasta i jest obecne w jego codziennym życiu, a dla wielu jego absolwentów jest źródłem pełnych sentymentu wspomnień, o czym dobitnie świadczą wypowiedzi uczestników uroczystości jubileuszowych.

Skip to content