Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odnawialne źródła energii w gminie Tuchów!

Informujemy, że projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” polegający na montażu instalacji OZE (fotowoltaika, kolektory słoneczne) na terenie 35 gmin (w tym w gminie Tuchów) uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do dofinansowania.

To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Tuchów, którzy w 2017 roku złożyli ankietę wyrażającą chęć udziału w projekcie i posiadają wykonaną inspekcję budynku. O dalszych krokach będziemy informować po podpisaniu umowy przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Projekt pn: “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” przygotowany został przez Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa w partnerstwie z 35 małopolskimi gminami w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Skip to content