Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oświadczenie dot. wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Burmistrz Tuchowa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu o obowiązku złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Wypełniony formularz należy składać w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ratusz, ul. Rynek 1.

Należy pamiętać, aby do złożonego oświadczenia dołączyć wydruki z kas fiskalnych lub systemów komputerowych potwierdzające podawane wartości sprzedaży.

Kliknij, aby pobrać wzór oświadczenia.