Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Owocny rok dla tuchowskiej kultury

Dyrektor Domu Kultury Janusz Kowalski krótko podsumował wydarzenia ubiegłego roku w dziedzinie kultury. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

W marcu 2011 roku uruchomiono w Tuchowie cyfrowe 3D Kino Promień przy Domu Kultury. Kino cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i gminy oraz mieszkańców gmin ościennych. Od marca w kinie odbyło się około 350 seansów filmowych, na których wyświetlono 35 filmów, a salę kinową odwiedziło do tej pory ponad 13 tysięcy widzów. Kino działa w ramach Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych, która w Województwie Małopolskim zrzesza 14 takich placówek. Kino Promień w Tuchowie jest również kinem premierowym, a od roku 2012 planowane jest uruchomienie nowego projektu transmisji ważnych wydarzeń kulturalnych, koncertowych i sportowych o wymiarze krajowym i światowym. Po kilkumiesięcznych doświadczeniach można stwierdzić, że kino to promocja naszego miasta, dodatkowa oferta kulturalna dla mieszkańców, a ze sprzedaży biletów – dodatkowy dochód dla Domu Kultury. Przypomnijmy, że zakup aparatury i wyposażenia kina możliwy był dzięki dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W październiku 2011 r. w Domu Kultury został wyposażony i oddany do użytku Punkt Informacji Turystycznej. Punkt działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. W Województwie Małopolskim uruchomione zostały 33 punkty informacyjne. Osoby zainteresowane, przyjezdni, turyści mogą skorzystać z internetowego stanowiska, bezpłatnych wydawnictw, publikacji, folderów, map i przewodników. W punkcie prowadzona jest również sprzedaż książek, publikacji o Tuchowie. Klienci punktu mogą skorzystać z informacji udzielanej przez informatorów turystycznych. Przygotowywana jest wspólna strona internetowa dla tej sieci w Małopolsce. Wyposażenie punktu możliwe było dzięki dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Od lutego 2011 roku realizowany jest projekt tworzenia Muzeum Miasta Tuchowa. Muzeum zlokalizowane jest w podziemiach Domu Kultury. W tym celu zakończono remont pomieszczeń przeznaczonych na sale ekspozycyjne. Cały czas trwają prace przy gromadzeniu eksponatów, w tym zabytków kultury materialnej, urządzeń, wyposażenia domostw Tuchowa, pamiątek tuchowskich, starych dokumentów, ksiąg, fotografii, obrazów itp. Trwają prace konserwatorskie i ekspozycyjne. Przygotowano już sale tematyczne: I i II wojna światowa, etnografia, rzemiosło i rękodzielnictwo Tuchowa. W trakcie opracowywania jest wystawa o historii Tuchowa. Niebawem rozpoczną się prace aranżacji sali tzw. wystaw zmiennych. Muzeum przejęło zbiory dot. II wojny światowej z tuchowskiego liceum oraz zbiory muzealne Tadeusza Radwana z Zabłędzy (przekazane przez spadkobierców, czyli rodzinę). Na wyposażenie muzeum w gabloty wystawiennicze, regały oraz system archiwizacji muzealiów złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W listopadzie 2011 roku dla potrzeb prowadzenia działalności kulturalnej uruchomiona została filia Domu Kultury w Burzynie. Prowadzone tam są zajęcia tańca towarzyskiego, próby dwóch zespołów muzycznych. W fili planowane są dodatkowe zajęcia taneczne, spotkania grup twórczych oraz organizacji z miejscowości Burzyn.
– Planujemy doposażenie filii w sprzęt nagłaśniający i kurtyny – tak, aby mogły się tam odbywać również imprezy kulturalne. W Burzynie możliwe będzie wynajęcie sali na spotkania rodzinne, uroczystości ślubne. – podkreśla Janusz Kowalski.
Przypomnijmy, że remont budynku w Burzynie oraz zagospodarowanie otoczenia możliwe były dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W roku 2011 w Tuchowie i w miejscowościach gminy Tuchów zrealizowano wiele imprez, koncertów i wydarzeń kulturalnych. Były to koncerty, występy zespołów artystycznych, konkursy, przeglądy, festiwale, pokazy, prezentacje, plenery. W tym roku w Tuchowie gościliśmy znane postaci polskiej estrady i polskiej muzyki: Marcina Dańca, Zespół Redakcja, Zespół Pajujo, Kabaret Paka, Zespół Bartnicky, Fokus, czy takich pianistów jak prof. Andrzeja Jasińskiego, dr Beatę Bilińską oraz takich organistów jak Andrzej Chorosiński, Michael Utz.
Ważniejsze wydarzenia kulturalne organizowane były dzięki wsparciu z programu Europa dla Obywateli, programu LEADER, czy wielu życzliwych tuchowskiej kulturze sponsorów m.in. Carlsberg, Karpacka Spółka Gazownictwa, ABM Solid.

W nowy rok wchodzimy z bagażem nowych doświadczeń jak również nowych dodatkowych form działalności: kino, informacja turystyczna, muzeum, filia. Cieszymy się że wzrasta zainteresowanie działalnością kulturalną i proponowanym zajęciami. Prowadzimy zajęcia w 2 grupach plastycznych, teatralnej, recytatorskiej, wokalnej, 2 zespołów instrumentalnych, 3 grup tańca towarzyskiego, 2 formacji tańca współczesnego (zespół Voice liczy 50 tańczących dziewcząt).
Janusz Kowalski dodaje: – Ściśle współpracujemy ze szkołami, Sanktuaryjnym Chórem Mieszanym i Sanktuaryjną Orkiestrą Dętą, Chórem Męskim z parafii św. Jakuba, Zespołem Pokolenia, Parafialną Orkiestrą Dętą z Siedlisk, Społecznym Ogniskiem Muzycznym, Towarzystwem Miłośników Tuchowa oraz radami sołeckimi. Wprowadzamy program funkcjonalny dla Domu Kultury. Przygotowujemy się do nowych projektów oraz do systematycznego i konsekwentnego poszerzania oferty.

Opracował: Dyrektor Domu Kultury w Tuchowie – Janusz Kowalski

Skip to content