Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plany ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki – konsultacje społeczne

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów planów ochrony, dla: Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, w granicach administracyjnych Województwa Małopolskiego – uwzględniającego zakres projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH120047 „Ostoja w Paśmie Brzanki” oraz PLH180046: „Liwocz” (w części pokrywającej się terytorialnie z Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki), Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego – uwzględniającego zakres projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH120059: „Dolina Sanki”.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 20.01.2016 r. do 21.02.2016 r. włącznie. W tym czasie zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planów ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach 20.01.2016 r. do 21.02.2016 r. włącznie, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Tarnów oraz oddział Kraków, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie: http://www.krameko.com.pl/zpkwm5/index.html.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 20.01.2016 r. do 21.02.2016 r. włącznie drogą pisemną na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33 – 100 Tarnów lub mailowo na adres: tarnow@zpkwm.pl, korzystając z formularza.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content