Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozyskano fundusze na inwentaryzację wyrobów z azbestu

Gmina Tuchów pozyskała środki finansowe na wykonanie inwentaryzacji wyrobów z azbestu na terenie gminy Tuchów. Wniosek, który został złożony do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii został rozpatrzony pozytywnie i do budżetu gminy trafi 14 600 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji.

Cały proces ewidencjonowania wyrobów z azbestu na budynkach mieszkańców gminy Tuchów zostanie przeprowadzony w 2019 roku. Dzięki sporządzeniu takiego spisu będzie możliwe aplikowanie o środki na usuwanie azbestu. Powstanie także Program usuwania wyrobów z azbestu na terenie gminy Tuchów.

Skip to content