Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów

W nawiązaniu do informacji przekazanej dyrektorom szkół przypominamy, że do 15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Tuchowa w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”. Jest to pierwsza edycja Stypendium Burmistrza Tuchowa.

Stypendium może być przyznane:
1) za wysokie wyniki w nauce – uczniowi, który ma wzorową ocenę z zachowania oraz uzyskał średnią ocen:
a) w szkole podstawowej – 5,5,
b) w gimnazjum – 5,2;
2) za szczególne osiągnięcia naukowe – uczniowi, który ma wzorową ocenę z zachowania, uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0) i został laureatem olimpiady przedmiotowej
lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
3) za szczególne osiągnięcia artystyczne – uczniowi, osiągającemu dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), który został laureatem w konkursach, festiwalach itp. szczebla co najmniej wojewódzkiego;
4) za szczególne osiągnięcia sportowe – uczniowi, osiągającemu dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), który:
a) został zdobywcą minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach lub olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub
b) został laureatem bądź finalistą zawodów sportowych szczebla co najmniej ogólnopolskiego;

Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

Indywidualna wysokość stypendium uzależniona będzie od rangi osiągniętych wyników, kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok oraz liczby uczniów kwalifikujących się do przyznania stypendium i będzie się mieścić w przedziale od 200 do 500 zł.

Do pobrania:
Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów
Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Tuchowa
Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Tuchowa

Skip to content