Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uroczyste zakończenie strażackich projektów

Kilka tygodni temu informowaliśmy o pozyskaniu przez gminę Tuchów środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach dwóch konkursów.

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2015” kwota przyznanej dotacji wyniosła 10 560 zł, a całkowity koszt projektu to 24 000 zł. Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostały systemy selektywnego wybierania, w skład których wchodzą: stacja obiektowa DSP52 z radiotelefonem bazowym TM610 o mocy 25W, anteną i terminal SMS DTG-53. Urządzenia te zostały zamontowane w remizach strażackich w Dąbrówce Tuchowskiej, Karwodrzy i Piotrkowicach. Dzięki zakupowi i montażowi ww. systemów możliwe będzie szybsze alarmowanie i dysponowanie strażaków do zdarzeń.

Drugą dotację gmina Tuchów otrzymała w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2015”, a jej kwota wyniosła 31 560 zł. Całkowity koszt zrealizowanego projektu wyniósł 63 120 zł. Zadanie pn.: „Termomodernizacja i poprawa warunków BHP garaży oraz pomieszczeń warsztatowych i socjalnych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie” zostało zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z następujących źródeł:

– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 31 560 zł
– Starostwo Powiatowe w Tarnowie – 7 000 zł
– Gmina Tuchów – 10 000 zł
– Rada Osiedlowa w Tuchowie – 2 000 zł
– Środki własne OSP w Tuchowie – 12 560 zł

W poniedziałek, tj. 12 października br. w ramach zakończenia obu projektów, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa małopolskiego – Stanisław Sorys, burmistrz Tuchowa – Adam Drogoś, zastępca burmistrza – Kazimierz Kurczab oraz przedstawiciele jednostek OSP, które skorzystały z tegorocznej edycji konkursów. Zaproszeni goście obejrzeli wyremontowane pomieszczenia w tuchowskiej remizie oraz prezentację multimedialną, w której przedstawione zostały poszczególne etapy realizacji projektów. O szczegółach realizacji projektów poinformował Komendant Gminny ZOSP RP w Tuchowie – Łukasz Giemza, a burmistrz Tuchowa Adam Drogoś złożył podziękowania na ręce marszałka za pomoc w pozyskaniu środków oraz realizacji projektów. Słowa podziękowania pod adresem marszałka za okazaną pomoc skierowali również sami strażacy.

W ramach obu programów gmina Tuchów zrealizowała zadania na łączną kwotę 87 120 zł, a kwota dotacji otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniosła 42 120 zł. Dzięki otrzymanym środkom udało się zrealizować projekty, które będą służyły nie tylko strażakom z poszczególnych OSP ale przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo mieszkańców gminy Tuchów.

Skip to content