Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd Miejski w Tuchowie

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, których działalność została znacząco ograniczona lub wstrzymana z powodu SARS-COVID-2

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, których działalność została znacząco ograniczona lub wstrzymana z powodu SARS-COVID-2:

  • Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatków,
  • Umorzenie zaległości podatkowych.

Wniosek o umorzenie zaległości może być złożony po upływie terminu płatności, kiedy na koncie podatnika figuruje zaległość podatkowa, np. dla raty majowej – od 18 maja.

Do złożenia wniosku o ww. ulgi można wykorzystać formularz “wniosek COVID”:

Dokumenty wymagane do wniosku w zależności od rodzaju pomocy publicznej:

“COVID”

Jeśli podatnik utracił płynność finansową w wyniku epidemii i nie był on na 31.12.2019 r w trudnej sytuacji, to może wnioskować o pomoc na wsparcie gospodarki w kontekście epidemii COVID-19. Jest to formuła uproszczona. Do wniosku w tej formule należy dołączyć wypełniony formularz do pomocy publicznej COVID. Do udokumentowania utraty płynności podatnik VAT może złożyć deklaracje VAT za okres trzech miesięcy 2020 roku, poprzedzających złożenie wniosku i z analogicznego okresu roku 2019. Jeśli wnioskodawca jest podatnikiem VAT nie jest, może złożyć ewidencje sprzedaży za ww. okresy.  

“De minimis”

W przypadku, gdy przedsiębiorca na 31.12.2019 r posiadał zaległości, do wniosku dołącza wypełniony  formularz de minimis, kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  uzyskanej w okresie ostatnich trzech lat, tj. za lata 2018, 2019, 2020, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, a ponadto dokumenty potwierdzające sytuację finansową, np. oświadczenie o sytuacji materialnej, ostatnie zeznanie PIT, CIT,  bilans,sprawozdanie finansowe, a na udokumentowanie wpływu COVID: deklaracje VAT lub ewidencje sprzedaży za okres trzech miesięcy 2020 roku, poprzedzających złożenie wniosku i z analogicznego okresu roku 2019.

Utrudnienia na ul. Kościuszki, Ogrodowej, Widok i Rynek

Dnia 7 i 8 maja częściowo zamknięta będzie ulica Kościuszki, Ogrodowa oraz Widok z uwagi na prowadzone prace naprawczo-konserwacyjne studzienek ściekowych i nawierzchni asfaltowej. Równocześnie informujemy, że w piątek 8 maja prowadzone będą prace konserwacyjne ul. Rynek oraz sąsiednich ulic.

Wobec powyższego prosimy mieszkańców o nieparkowanie samochodów na wyżej wymienionych ulicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość np. z powodu powrotu osób z zagranicy lub powrotu studentów mieszkających na co dzień w akademikach i w prywatnych kwaterach, konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie – w Biurze Obsługi Klienta (ratusz) lub przesłać pocztą.

Kliknij, aby pobrać wzór deklaracji.

Szybciej i prościej – nowe zasady programu Czyste Powietrze

Prostsze zasady przyznawania dotacji, krótszy czas rozpatrywania wniosków, wyższe dofinansowanie dla osób o niskich dochodach – to najważniejsze zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze, z którego mogą korzystać osoby wymieniające piec na ekologiczny. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od 15 maja.

Czyste powietrze to program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na inwestycje zmniejszające emisję szkodliwych pyłów do atmosfery. Podstawa programu to dotacja na wymianę starego pieca na paliwa stałe na zgodny z normami unijnymi. Dofinansowanie obejmuje jednak szereg innych działań pozwalających na oszczędzanie ciepła i energii: docieplenie budynku, wymianę stolarki itp.

Zgodnie z nowymi zapisami, osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie podstawowe do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła –można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrze tutaj.

Odbiór popiołu w miesiącu maju 2020 r.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu maju 2020 r. odbierany będzie popiół od mieszkańców gminy Tuchów wg zamieszczonego poniżej harmonogramu. W najbliższym terminie tj. 5 maja br. (wtorek) popiół będzie odbierany w miejscowościach: Buchcice i Tuchów – ul. Tarnowska (i dalsze ulice wg harmonogramu wywozu odpadów komunalnych).

(więcej…)
Skip to content